FOTORADAR

Dokumenty do pobrania poniżej (kliknięcie na nazwę spowoduje otwacie/pobranie dokumentu).

Każdy z dokumentów dla Państwa wygody został opublikowany w trzech formatach do wyboru – MicrosoftWord, RichTextFormat, AcrobatReader, aby można było otworzyć dokument w większości programów.Przeglądarkę pdf można pobrać ze strony www.adobe.com zakładka "download" – AcrobatReader (lub dowolna inna obsługująca format pdf), przeglądarkę plików MicrosoftWord można pobrać ze strony http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=4, plik rtf jest obsługiwany przez większość edytorów tekstów.

1. Oświadczenie sprawcy wykoroczenia:

 Oświadczenie w formacie MSWord (doc) 

  Oświadczenie w formacie RTF  

Oświadczenie w formacie AcrobatReader (pdf)

2. Pouczenie (proszę drukować poziomo):

Pouczenie w formacie MSWord (doc)

Pouczenie w formacie RTF

Pouczenie w formacie AcrobatReader (pdf)

3. Świadectwo legalizacji (stare 2013-2014)

4. Świadectwo legalizacji (nowe 2014-2015)

5. Miesięczny grafik dyslokacji fotoradaru