Prewencja pod hasłem "Małolat"

 

Przestępczość i demoralizacji osób nieletnich to jedno z najgroźniejszych zjawisk społecznych dzisiejszych czasów. Funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmują systematyczne działania, we współpracy ze wszystkimi środowiskami powołanymi do pracy z młodzieżą, na terenie miasta i gminy Słubice mające na celu przede wszystkim zahamowanie agresji, uzależnień oraz innych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży,
By eliminować zdarzenia patologiczne z udziałem nieletnich każdego dnia strażnicy kontrolują parki, przystanki autobusowe, ulice, klatki schodowe itp. miejsca. Zwracają również szczególną uwagę na młodzież, która przebywa poza szkołą w godzinach, które sugerowałyby czas nauki.

W trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci przygotowaliśmy zawiadomienia, które dostarczane są rodzicom w uzasadnionych przypadkach , np. gdy dziecko zostanie przyłapane na paleniu papierosów czy wagarach.