Profilaktyka szkolna

 Straży Miejskiej w Słubicach

 
   Podstawowym celem naszych działań jest prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej.

 Chcemy:
 1) zaprezentować Straż Miejską jako umundurowaną formację dbającą o spokój i porządek publiczny;
2) uświadomić dzieciom, jakie sytuacje i zachowania stanowią zagrożenie dla ich zdrowia i życia;
3) zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa wynikające ze złego zachowania na drodze;
4) uświadomić dzieciom zagrożenia wynikających z niewłaściwego traktowania zwierząt;
5) uświadomić najczęstsze motywy używania substancji psychoaktywnych i ich skutków;
6) uświadomić najczęstsze przyczyny agresji i przemocy rówieśniczej;
7) uświadomić najczęstsze motywy uzależniania się i jego skutków;


   Nasz program profilaktyczny adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a problematyka zajęć jest dostosowana do poszczególnych grup wiekowych.
Tematy zajęć realizowane są jako cykl spotkań w całym roku szkolnym przez funkcjonariusza Straży Miejski ds. profilaktyki, który posiada cechy niezbędne przy współpracy z dziećmi i młodzieżą szkolną.